Sklep hydrauliczny - Warszawa Bielany

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest: ZYGA Paweł Ziółkowski, ul. Kasprowicza 50 lok. A, 01-871 Warszawa

Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

a. Firma – ZYGA Paweł Ziółkowski, ul. Kasprowicza 50 lok. A, 01-871 Warszawa

b. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 1. Klienci rejestrujący się na stronie internetowej lub składający zamówienie podają swoje dane osobowe.
 2. Firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.
 3. W sprawie danych osobowych można się z kontaktować e-mailem na adres sklepzyga@gmail.com lub pod adresem pocztowym: ZYGA Paweł Ziółkowski, ul. Kasprowicza 50 lok. A, 01-871 Warszawa.
 4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, obsługa reklamacji, zbieranie opinii, obsługa zgłoszeń, zapytań, bieżący kontakt. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane są również w następujących celach: marketing bezpośredni produktów i usług Firmy, obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy, tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Firmę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 8. Do danych osobowych Klientów mają dostęp, na podstawie stosownych umów, firmy kurierskie obsługujące transport, firmy obsługujące płatności, podmioty przetwarzające dane w imieniu Firmy oraz organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. konieczność przechowywania dokumentacji księgowej, JPK itp.
 10. Dane osobowe są automatycznie i ręcznie analizowane w celu przedstawienia najlepszej oferty. Dane osobowe są profilowane.
 11. Klienci mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub ich profilowania.
 12. Klienci mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych.
 13. Firma nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa sklephydrauliczny.waw.pl rejestruje informacje zapisane w plikach cookies.
 2. Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce urządzenia. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: ZYGA Paweł Ziółkowski ul. Kasprowicza 50 lok. A, 01-871 Warszawa
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyk umożliwiających poznanie w jaki sposób internauci przeglądają stronę sklephydrauliczny.waw.pl.
 5. Przeglądarki przeważnie domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu służącym do przeglądania stron www. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki by pliki cookies wcale nie były zapisywane, ani wykorzystywane. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień cookies zwykle znajdują się w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies lub ich całkowite wyłączenie nie ma wpływu na możliwości korzystania z naszej strony internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu internauty mogą być wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących ze sklepem: ZYGA Paweł Ziółkowski, ul. Kasprowicza 50 lok. A, 01-871 Warszawa.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies powinno być dostępnych jest w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Sklep hydrauliczny ZYGA
Paweł Ziółkowski

ul. Kasprowicza 50 lok. A
01-871 Warszawa
tel. 509 613 662
tel. fax. +48 22 66 999 38
e-mail: sklepzyga@gmail.com

Sklep hydrauliczny ZYGA czynny:
poniedziałek-piątek: 7.30-18.00
sobota: 8.00-13.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.